.
JK-928_01.jpg
JK-928_02.jpg
JK-928_03.jpg
JK-928_04.jpg
JK-928_05.jpg
JK-928_06.jpg
JK-928_07.jpg
JK-928_08.jpg
JK-928_09.jpg
JK-928_10.jpg
JK-928_11.jpg
JK-928_12.jpg
JK-928_13.jpg
JK-928_14.jpg
JK-928_15.jpg
JK-928_16.jpg
JK-928_17.jpg
JK-928_18.jpg
JK-928_19.jpg
JK-928_20.jpg
JK-928_21.jpg
JK-928_22.jpg
JK-928_23.jpg
JK-928_24.jpg
JK-928_25.jpg
JK-928_26.jpg
JK-928_27.jpg
JK-928_28.jpg
JK-928_29.jpg
JK-928_30.jpg
JK-928_31.jpg
JK-928_32.jpg
K významu a hodnocení brněnského rodáka Jiřího Kuhnerta,
kterému Moravská akademie v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v Brně věnuje letos 2018 značnou pozornost,
přistupuji se smíšenými pocity a ptám se:
Kolik pozornosti věnuje Moravská akademie a její znalci umění 
českým a slovenským designérům, kteří se mohou představit
daleko větším sortimentem návrhů ve skicách, renderinkách
i malbách, vedoucích do sériové výroby hmatatelného produktu.  
Taková díla mívají 
nezřídka vyšší myšlenkovou hodnotu, 
než bývá skutečný produkt. 
Zde jen některá jména českých a slovenských designérú:
Jan Tuček, Petr Siebert, Jan Hrbek
(se zakázkami od Louigi Colaniho),
Ján Bujňák, Boris Ferko, Ján Cina.

Kde jsou výstavy s patřičným koncertem a proslovem odborníků?
Lid obecný se o takových průmyslových výtvarnících ani nedozví,
ale je uchvácen hotovým produktem, na němž je patrná dělná práce. 

Z vlastní zkušenosti mohu s povzdechem a slzou v oku říci, 
že v době mého aktivního věku
(letos je mi 81 roků)
bylo několik jedincú, kteří si mé návrhářské činnost vážili. 
V prvé řadě to byl Sergio Pininfarina,

pro kterého jsem extérně pracoval 10 let,
také Leonardo Fioravanti,

který po zkušenostech s Pininfarinou preferoval moje návrhy
pro italské automobilové a motocyklové výrobce

a též brněnský rodák Tom Karen,
s jehož firmou Ogle Design ltd. v UK jsem řadu let extérně spolupracoval. 
I v německé letecké firmě Grob si mé práce vážili
a 10 let mě angažovali. 
A to nemluvím o Franci (Renault) a Švédsku (Volvo),
čemuž napomáhala mnoholetá publikační činnost pro
 švýcarskou
Automobil Revue / Revue Automobile v Bernu.

U nás doma v ČSR jsme však 1948 preferovali "Vítězný únor"
a dali oslavnou přednost dělnické třídě,
abychom s ní v čele budovali lepší socialistické zítřky. 
Já ve své "zbabělosti" emigroval a na západě skutečně pracoval. 
Namísto Josefa Sodomky ve Vysokém mýtě 
jsem dal přednost kapitalistickému Pininfarinovi v Torinu. 

Dnes s povzdechem slýcháváme,
že Česká republika je montovna zahraničních koncernú. 
Nedivím se 
Myšlenkové hodnoty jsou stále nedostatečně váženy, 
zato hotový produkt srozumitelně vyjadřuje "hodně práce"!!! 

V tématech  
PORSCHE  Pavel Hušek 
aaa_01 titl.jpg
aaa_02.jpg
aaa_03.jpg
aaa_04.jpg
aaa_05.jpg
aaa_06.jpg
aaa_07.jpg
aaa_08.jpg
aaa_09.jpg
aaa_10.jpg
aaa_11.jpg
aaa_12.jpg
aaa_13.jpg
aaa_14.jpg
aaa_15.jpg
aaa_16.jpg
aaa_17.jpg
aaa_18.jpg
aaa_19.jpg
aaa_20.jpg
aaa_21.jpg
aaa_22.jpg
aaa_23.jpg
aaa_24.jpg
aaa_25.jpg
aaa_26.jpg
aaa_27.jpg
aaa_28.jpg
aaa_29.jpg
aaa_30.jpg
aaa_31.jpg
aaa_32.jpg
aaa_33.jpg
aaa_34.jpg
aaa_35.jpg
w-911-Solo_01.jpg
w-911-Solo_02.jpg
w-911-Solo_03.jpg
w-911-Solo_04.jpg
w-911-Solo_05.jpg
w-911-Solo_06.jpg
w-911-Solo_07.jpg
w-911-Solo_08.jpg
w-911-Solo_09.jpg
w-911-Solo_10.jpg
w-911-Solo_11.jpg
w-911-Solo_12.jpg
w-911-Solo_13.jpg
w-911-Solo_14.jpg
w-911-Solo_15.jpg
w-911-Solo_16.jpg
w-911-Solo_17.jpg
w-911-Solo_18.jpg
w-911-Solo_19.jpg
w-911-Solo_20.jpg
w-911-Solo_21.jpg
XP-Electric-Le-Mans_01.jpg
XP-Electric-Le-Mans_02.jpg
XP-Electric-Le-Mans_03.jpg
XP-Electric-Le-Mans_04.jpg
XP-Electric-Le-Mans_05.jpg
XP-Electric-Le-Mans_06.jpg
XP-Electric-Le-Mans_07.jpg
XP-Electric-Le-Mans_08.jpg
XP-Electric-Le-Mans_09.jpg
z ESQUISITE_001.jpg
z ESQUISITE_002.jpg
z ESQUISITE_003.jpg
z ESQUISITE_004.jpg
z ESQUISITE_005.jpg
z ESQUISITE_006.jpg
z ESQUISITE_007.jpg
z ESQUISITE_008.jpg
z ESQUISITE_009.jpg
z ESQUISITE_010.jpg
z ESQUISITE_011.jpg
z ESQUISITE_012.jpg
z ESQUISITE_013.jpg
z ESQUISITE_014.jpg
z ESQUISITE_015.jpg
Jestli interně nebo externě rostou návrhy "poršáků" budoucnosti
je pochopitelné ... značka PORSCHE má své sympazanty odedávna.


V tématech  PORSCHE  Pavel Hušek 
pp (01).jpg
pp (02) titl.jpg
pp (03).jpg
pp (04).jpg
pp (05).jpg
pp (07).jpg
pp (08).jpg
pp (09).jpg
pp (06).jpg
pp (10).jpg
pp (11).jpg
pp (12).jpg
pp (13).jpg
pp (14).jpg
pp (15).jpg
pp (16).jpg
pp (17).jpg
pp (18).jpg
pp (19).jpg
pp (20).jpg
pp (21).jpg
pp (22).jpg
pp (23).jpg
pp (24).jpg
pp (25).jpg
pp (26).jpg
pp (27).jpg
pp (28).jpg
pp (29).jpg
pp (30).jpg
pp (31).jpg
pp (32).jpg
Zajímavé je, že těžký zadek Porsche PANAMERA
se mnou viděli a kritizovali mnozí kolegové designéři.
Že PANAMERA přišla s touto chybou krásy
(Schönheitsfehler) 
bylo následkem arogantního rozhodnutí vedení firmy.
Jejich designéři na tvarovou disharmonii upozorňovali. 

Když si příznivci a majitelé vozu onu chybu uvědomili,
došlo k
"refreshing - make up - restyling" tvaru PANAMERA.
Designéři a modeláři pak mnohými pokusy vytvořili 
ušlechtilé a krásné dílo
(dva poslední snímky). 
Přes všechnu počáteční kritiku je namístě APLAUS !!! 


V tématech  PORSCHE  Pavel Hušek  
mission E_01.jpg
mission E_02.jpg
mission E_03.jpg
mission E_04.jpg
mission E_05.jpg
mission E_06.jpg
mission E_07.jpg
mission E_08.jpg
mission E_09.jpg
mission E_10.jpg
mission E_11.jpg
mission E_12.jpg
mission E_13.jpg
mission E_14.jpg
mission E_15.jpg
mission E_16.jpg
mission E_17.jpg
mission E_18.jpg
mission E_19.jpg
mission E_20.jpg
mission E_21.jpg
mission E_22.jpg
mission E_23.jpg
mission E_24.jpg
mission E_25.jpg
mission E_26.jpg
mission E_27.jpg
mission E_28.jpg
mission E_29.jpg
mission E_30.jpg
mission E_31.jpg
mission E_32.jpg
mission E_33.jpg
mission E_34.jpg
mission E_35.jpg
mission E_36.jpg
mission E_37.jpg
mission E_38.jpg
mission E_39.jpg
mission E_40.jpg
mission E_41.jpg
mission E_42.jpg
mission E_43.jpg
mission E_44.jpg
mission E_45.jpg
mission E_46.jpg
mission E_47.jpg
mission E_48.jpg
mission E_49.jpg
mission E_50.jpg
mission E_51.jpg
mission E_52.jpg
mission E_53.jpg
mission E_54.jpg
mission E_55.jpg
mission E_56.jpg
mission E_57.jpg
mission E_58.jpg
mission E_59.jpg
mission E_60.jpg
mission E_61.jpg
mission E_62.jpg
mission E_63.jpg
mission E_64.jpg
mission E_65.jpg
mission E_66.jpg
mission E_67.jpg
mission E_68.jpg
mission E_69.jpg
mission E_70.jpg
mission E_71.jpg
mission E_72.jpg
mission E_73.jpg
mission E_74.jpg
mission E_75.jpg
mission E_76.jpg
mission E_77.jpg
mission E_78.jpg
mission E_79.jpg
mission E_80.jpg
Žádná hrana, žádný lom ... samé křivky a vypouklé plochy,
to je poutavý e-koncept, který bych po škodovácku nazval 
SIMPLY CLEVER !!!


V tématech  PORSCHE  Pavel Hušek 
 
01_panamera-sports-tourer-concept.jpg
02_panamera-sports-tourer-concept.jpg
03_panamera-sports-tourer-concept.jpg
04_panamera-sports-tourer-concept.jpg
05_panamera-sports-tourer-concept.jpg
06_panamera-sports-tourer-concept.jpg
07_panamera-sports-tourer-concept.jpg
08_panamera-sports-tourer-concept.jpg
09_panamera-sports-tourer-concept.jpg
10_panamera-sports-tourer-concept.jpg
11_panamera-sports-tourer-concept.jpg
12_panamera-sports-tourer-concept.jpg
13_panamera-sports-tourer-concept.jpg
14_panamera-sports-tourer-concept.jpg
15_panamera-sports-tourer-concept.jpg
16_panamera-sports-tourer-concept.jpg
17_panamera-sports-tourer-concept.jpg
18_panamera-sports-tourer-concept.jpg
19_panamera-sports-tourer-concept.jpg
20_panamera-sports-tourer-concept.jpg
21_panamera-sports-tourer-concept.jpg
22_panamera-sports-tourer-concept.jpg
23_panamera-sports-tourer-concept.jpg
24_panamera-sports-tourer-concept.jpg
25_panamera-sports-tourer-concept.jpg
26_panamera-sports-tourer-concept.jpg
27_panamera-sports-tourer-concept.jpg
28_panamera-sports-tourer-concept.jpg
29_panamera-sports-tourer-concept.jpg
30_panamera-sports-tourer-concept.jpg
31_panamera-sports-tourer-concept.jpg
32_panamera-sports-tourer-concept.jpg
33_panamera-sports-tourer-concept.jpg
34_panamera-sports-tourer-concept.jpg
35_panamera-sports-tourer-concept.jpg
36_panamera-sports-tourer-concept.jpg
37_panamera-sports-tourer-concept.jpg
38_panamera-sports-tourer-concept.jpg
39_panamera-sports-tourer-concept.jpg
40_panamera-sports-tourer-concept.jpg
Tuto zdařilou variaci Porsche  PANAMERA Sport Turismo 
jsem už prezentoval dříve několika obrázky.
Dnes tu mám mnoho nádherných záběrů už z počátků,
které Vám v nové sadě prezentuji s nadšeným povzdechem.
Jsem totiž touto kreací naprosto unešen.


V tématech  PORSCHE  Pavel Hušek
porsche creation_01.jpg
porsche creation_02.jpg
porsche creation_03.jpg
porsche creation_04.jpg
porsche creation_05.jpg
porsche creation_06.jpg
porsche creation_07.jpg
porsche creation_08.jpg
porsche creation_09.jpg
porsche creation_10.jpg
porsche creation_11.jpg
porsche creation_12.jpg
porsche creation_13.jpg
porsche creation_14.jpg
porsche creation_15.jpg
porsche creation_16.jpg
porsche creation_17.jpg
porsche creation_18.jpg
porsche creation_19.jpg
porsche creation_20.jpg

Dlouho se tradovalo, že u Porsche toho moc neumějí. 
Ano, jak firma sama, tak i skupina zatvrzelých puristů,
setrvávala na argumentu, že  Porsche = typ 911. 

Jak je vidět, i klasická 911tka má mnohé tvarové možností, 
aniž by ztratila image 911. 

V galerii  PROFI DESIGN  Pavel Hušek

Concept´07_01.JPG
Concept´07_02.jpg
Concept´07_03.jpg
Concept´07_04.jpg
Concept´07_05.jpg
Concept´07_06.jpg
Concept´07_07.jpg
Concept´07_08.jpg
Concept´07_09.jpg
Concept´07_10.jpg
Concept´07_11.jpg
Concept´07_12.jpg
Concept´07_13.jpg
Concept´07_14.jpg
Concept´07_15.jpg
Concept´07_16.jpg
Concept´07_17.jpg
Concept´07_18.jpg
Concept´07_19.jpg
Concept´07_20.jpg
Studenti francouzského
INSTITUTE SUPÉRIEUR de DESIGN (ISD) 
vytvořili v roce 2007 týmovou kreaci Porsche,
kterou pojmenovali 
CARMA. 
Později se název Karma - s písmenem K na počátku -
objevilo na hybridním modelu Fisker. 

Co k tomu říci?  I když kolektivní práce,
výsledkem je pozoruhodně harmonické tvarosloví. 
Porsche-puristé nebudou asi jásat,
jako vždy,
ale designeři tleskají.
 

http://www.youtube.com/watch?v=SHdVy4epXyg

V rubrice  ŠKOLY  Pavel Hušek

01_julliana cho.jpg
02_julliana cho.jpg
03_julliana cho.jpg
04_julliana cho.jpg
05_julliana cho.jpg
06_julliana cho.jpg
07_julliana cho.jpg
08_julliana cho.jpg
09_julliana cho.jpg
10_julliana cho.jpg
11_julliana cho.jpg
12_julliana cho.jpg
13_julliana cho.jpg
14_julliana cho.jpg
15_julliana cho.jpg
16_julliana cho.jpg
17_julliana cho.jpg
18_julliana cho.jpg
19_julliana cho.jpg
20_julliana cho.jpg
 

Opět jeden talent - jedna talentovaná azijská dívka. 
Půvabná 
Julliana Cho  nejednou během svého studia
na RCA v Londýně získala ocenění za mimořádná díla. 

Na 1.obrázku přebírá ocenění z rukou Petera Schreyera. 

Prohlédněme si podrobněji její návrh Porsche 929,
o kterém jsme se letmo zmínili už před rokem. 

V rubrice  ŠKOLY  Pavel Hušek

porsche_01.jpg
porsche_02.jpg
porsche_03.jpg
porsche_04.jpg
porsche_05.jpg
porsche_06.jpg
porsche_07.JPG
porsche_08.JPG
porsche_09.JPG
porsche_10.JPG
porsche_11.JPG
porsche_12.jpg
porsche_13.jpg
porsche_14.jpg
porsche_15.jpg
porsche_16.JPG
porsche_17.jpg
porsche_18.jpg
porsche_19.jpg
porsche_20.jpg
Před 14 dny jsme přinesli spekulativní představy 
PORSCHE KOMBI,
které má být prezentováno na autosalonu v Paříži. 
Dnes víme víc.  Voilá:

V rubrice  VÝSTAVY  Pavel Hušek
 

Zůstává otázkou "zda-li" ...
ale slušivé ukončení to je, že?

V rubrice  VÝSTAVY  Pavel Hušek

01_Panamera-Break.jpg
02_Panamera-Break.jpg
03_Panamera-Break.jpg
04_Panamera-Break.jpg
1
Stránku provozují Ing. Vlastimil Habarta cdcc@email.cz a designer Pavel Hušek.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one