.
ELDREAM_01.jpg
ELDREAM_02.jpg
ELDREAM_03.jpg
ELDREAM_04.jpg
ELDREAM_05.jpg
ELDREAM_06.jpg
ELDREAM_07.jpg
ELDREAM_08.jpg
ELDREAM_09.jpg
ELDREAM_10.jpg
ELDREAM_11.jpg
ELDREAM_12.jpg
ELDREAM_13.jpg
ELDREAM_14.jpg
ELDREAM_15.jpg
ELDREAM_16.jpg
Odvážný k odvážnému !.. je můj emocionální vjem skutečnosti,
která v mé fantazii vypadá tak,  jak ji zde prezentuji.   
Variací takového snu je mnoho, i když by stačila pouze tato jedna.  

V galerii 
VTP - ELBEE  Pavel Hušek 
01 titl.jpg
 02.jpg
 03.jpg
 04.jpg
 05.jpg
 06.jpg
 07.jpg
 08.jpg
 09.jpg
 10.jpg
 11.jpg
 12.jpg
 13.jpg
 14.jpg
 15.jpg
 16.jpg
 17.jpg
 18.jpg
 19.jpg
 20.jpg
 21.jpg
 22.jpg
 23.jpg
 24.jpg
 25.jpg
 26.jpg
 27.jpg
 28.jpg
 29.jpg
 30.jpg
 31.jpg
 32.jpg
 33.jpg
 34.jpg
 35.jpg
 36.jpg
 37.jpg
 38.jpg
 39.jpg
 40.jpg
 41.jpg
 42.jpg
 43.jpg
 44.jpg
 45.jpg
 46.jpg
 47.jpg
 48.JPG
Letos, roku 2017, se už odehrálo několik akcí ELBEE,
u kterých už osobně nejsem - Brázdilovi mají ohled na můj věk,
za což velmi děkuji.
Proto dnes prezentuji více letošních akcí souhrnně,
stažených z Facebooku ELBEE mobility či přímo od výrobce. 


http://www.elbeemobility.cz/friendly 
http://www.elbeemobility.cz/family
http://www.elbeemobility.cz/style


V galerii  VTP-ELBEE  Pavel Hušek 
LB_001.jpg
LB_002.jpg
LB_003.jpg
LB_004.jpg
LB_005.jpg
LB_006.jpg
LB_007.jpg
LB_008.jpg
LB_009.jpg
LB_010.jpg
LB_011.jpg
LB_012.jpg
LB_013.jpg
LB_014.jpg
LB_015.jpg
LB_016.jpg
LB_017.jpg
LB_018.jpg
LB_019.jpg
LB_020.jpg
LB_021.jpg
LB_022.jpg
LB_023.jpg
LB_024.jpg
LB_025.jpg
LB_026.jpg
LB_027.jpg
LB_028.jpg
LB_029.jpg
LB_030.jpg
LB_031.jpg
LB_032.jpg
LB_033.jpg
LB_034.jpg
LB_035.jpg
LB_036.jpg
LB_037.jpg
LB_038.jpg
LB_039.jpg
LB_040.jpg
LB_041.jpg
LB_042.jpg
LB_043.jpg
LB_044.jpg
LB_045.jpg
LB_046.jpg
LB_047.jpg
LB_048.jpg
LB_049.jpg
LB_050.jpg
LB_051.jpg
LB_052.jpg
LB_053.jpg
LB_054.jpg
LB_055.jpg
LB_056.jpg
LB_057.jpg
LB_058.jpg
LB_059.jpg
LB_060.jpg
LB_061.jpg
LB_062.jpg
LB_063.jpg
LB_064.jpg
LB_065.jpg
LB_066.jpg
LB_067.jpg
LB_068.jpg
LB_069.jpg
LB_070.jpg
LB_071.jpg
LB_072.jpg
LB_073.jpg
LB_074.jpg
LB_075.jpg
LB_076.jpg
LB_077.jpg
LB_078.jpg
LB_079.jpg
LB_080.jpg
LB_081.jpg
LB_082.jpg
LB_083.jpg
LB_084.jpg
LB_085.jpg
LB_086.jpg
LB_087.jpg
LB_088.jpg
LB_089.jpg
LB_090.jpg
LB_091.jpg
LB_092.jpg
LB_093.jpg
LB_094.jpg
LB_095.jpg
LB_096.jpg
LB_097.jpg
LB_098.jpg
LB_099.jpg
LB_100.jpg
LB_101.jpg
LB_102.jpg
LB_103.jpg
LB_104.jpg
LB_105.jpg
LB_106.jpg
LB_107.jpg
LB_108.jpg
LB_109.jpg
LB_110.jpg
LB_111.jpg
LB_112.jpg
Mnohonásobně velkohlučně byly internetově i televizně oznámeny  
AUTOMOBILOVÉ LEGENDY  v bohnickém parku (první obrázek)
O všemožných superautech najdete mnoho informací na internetu,
ale z pozice ELBEE a jeho pobytu v této společnosti sotva něco.
Vlastník firmy  
METABOND  (druhý snímek) mi řekl,
že u exponátu ELBEE je značně větší návštěvnost než u exotů
kolem ELBEE vystavených.  To je skvělé zjištění, to je bomba !!!

ELBEE si zasluhuje obrovskou GRATULACI  a stále větší pozornost. 
Je neuvěřitelné, co se v Lošticích-Moravičanech se vším  
 a  -  děje.

V galerii  VTP-ELBEE  Pavel Hušek 
HN_01.jpg
HN_02.jpg
HN_03 titl.jpg
HN_04.jpg
HN_05.jpg
HN_06.jpg
HN_07.jpg
HN_08.jpg
HN_09.jpg
HN_10.jpg
HN_11.jpg
HN_12.jpg
Znovu se skláním před vytrvalostí, houževnatostí a odhodlaností 
nejen udržet projekt  
ELBEE  při životě, ale soustavně ho vyvíjet 
do uživatelnosti s nejnovějšími technologickými vymoženostmi. 

Hospodářské noviny z 1. března 2017 se o tom všem zmiňují.

https://www.youtube.com/watch?v=Mnpb0aJlTZo

Seniore Laďo Brázdile,
vyslovuji opakovaně hluboký respekt a úctu Tobě i celé Tvé rodině .


Pavel Hušek ... v galerii  VTP-ELBEE
LB_01.jpg
LB_02.jpg
LB_03.jpg
LB_04.jpg
LB_05.jpg
LB_06.jpg
LB_07.jpg
LB_08.jpg
LB_09.jpg
LB_10.jpg
LB_11.jpg
LB_12.jpg
LB_13.jpg
LB_14.jpg
LB_15.jpg
LB_16.jpg
LB_17.jpg
LB_18.jpg
LB_19.jpg
LB_20.jpg
LB_21.jpg
LB_22.jpg
LB_23.jpg
LB_24.jpg
LB_25.jpg
LB_26.jpg
LB_27.jpg
LB_28.jpg
LB_29.jpg
LB_30.jpg
LB_31.jpg
LB_32.jpg
LB_33.jpg
LB_34.jpg
LB_35.jpg
LB_36.jpg
LB_37.jpg
LB_38.jpg
LB_39.jpg
LB_40.jpg
Cítím radostný pocit, když vidím další úspěchy ELBEE.
Nejnovější VIDEO obsahuje i české a francouzské interview:


https://www.youtube.com/watch?v=Mnpb0aJlTZo

Je z něj patrné, jak potřebné je ELBEE pro postižené. 
Mé přání výtvarného designéra je, aby se ELBEE stále líbilo.

V galerii
 VTP - ELBEE  
Pavel Hušek
CH-ČS (01) titl.jpg
CH-ČS (02).jpg
CH-ČS (03).jpg
CH-ČS (04).jpg
CH-ČS (05).jpg
CH-ČS (06).jpg
CH-ČS (07).jpg
CH-ČS (08).jpg
CH-ČS (09).jpg
CH-ČS (10).jpg
CH-ČS (11).jpg
CH-ČS (12).jpg
CH-ČS (13).jpg
CH-ČS (14).jpg
CH-ČS (15).jpg
CH-ČS (16).jpg
Je dojemné vidět, že vznik 1. československé republiky
je slaven i v cizině, zde ve švýcarském Bernu,

kde jsem byl 25 roků spolupracovníkem 
týdeníku AUTOMOBIL REVUE/REVUE AUTOMOBILE.

Ještě dojemnější je vidět, že ELBEE
bylo na českém velvyslanectví u toho.

S díky do Švýcarska za poslané fotografie
zůstávám s pozdravem
v galerii  
VTP - ELBEE  Pavel Hušek
LB rehacare 2016 (01).jpg
LB rehacare 2016 (02).jpg
LB rehacare 2016 (03).jpg
LB rehacare 2016 (04).jpg
LB rehacare 2016 (05).jpg
LB rehacare 2016 (06).jpg
LB rehacare 2016 (07).jpg
LB rehacare 2016 (08).jpg
LB rehacare 2016 (09).jpg
LB rehacare 2016 (10).jpg
LB rehacare 2016 (11).jpg
LB rehacare 2016 (12).jpg
LB rehacare 2016 (13).jpg
LB rehacare 2016 (14).jpg
LB rehacare 2016 (15).jpg
LB rehacare 2016 (16).jpg
LB rehacare 2016 (17).jpg
LB rehacare 2016 (18).jpg
LB rehacare 2016 (19).jpg
LB rehacare 2016 (20).jpg
LB rehacare 2016 (21).jpg
LB rehacare 2016 (22).jpg
LB rehacare 2016 (23).jpg
LB rehacare 2016 (24).jpg
LB rehacare 2016 (25).jpg
LB rehacare 2016 (26).jpg
LB rehacare 2016 (27).jpg
LB rehacare 2016 (28).jpg
ELBEE  opět na největší evropské výstavě svého druhu
... 
REHACARE 2016  Düsseldorf (foto Jakub Horák).

https://www.youtube.com/watch?v=L8vlDPubSJ4

V galerii  VTP - ELBEE  Pavel Hušek 
LB (01) titl.jpg
LB (02).jpg
LB (03).jpg
LB (04).jpg
LB (05).jpg
LB (06).jpg
LB (07).jpg
LB (08).jpg
LB (09).jpg
LB (10).jpg
LB (11).jpg
LB (12).jpg
Dnes přidávám několik snímků z Velké Británie,
kde je doma dealer, kterého tým Elbee-ZLKL získal 
na mezinárodní výstavě v Dubai.   Jak je ten svět malý...! 


V galerii  VTP - ELBEE  Pavel Hušek 
elbee  (01) titl.jpg
elbee (02).jpg
elbee (03).jpg
elbee (04).jpg
elbee (05).jpg
elbee (06).jpg
elbee (07).jpg
elbee (08).jpg
elbee (09).jpg
elbee (10).jpg
elbee (11).jpg
elbee (12).jpg
Muselo to být velmi milé, potkat v Lázních Poděbrady
v letním slunečném dnu ELBEE paní Jitky Schmidtové.
Myslím, že je to jediné Elbíčko s růžovým šátečkem,
které se objevuje na českých silnicích.
Paní Jitce Schmidtové přeji mnoho radostí z pohybu
v jejím nanejvýš roztomilém autíčku. 

https://www.youtube.com/watch?v=ujJ3akTZL0s#t=28.757333 

V galerii  VTP - ELBEE  Pavel Hušek  
Stránku provozují Ing. Vlastimil Habarta cdcc@email.cz a designer Pavel Hušek.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one