.

Současný svět je nesmírně bohatý na tvary, myšlenkové směry a všemožné estetické kreace.  Co je však méně čitelné a zřejmé, je transformace původního pojetí futurismu do jeho zcela nové podoby. 

Úvodem nutno konstatovat zásadní fakt, že nová umělecká díla, označována jako futuristická, nemají s futurismem 20. století většinou pranic společného.  Aby byla tato skutečnost srozumitelnější, zhodnoťme si, prosím, základní pojmy a pohnutky prvních futuristů spolu s jejich vizemi:

-          Původní futurismus oslavoval rušnou dobu úzce spojenou s technickým pokrokem a odklonem od historie.

 

-          Hlavním pilířem společenství futuristů byla dynamika a radikální transformace hodnot, z nichž vyplýval jejich postoj ke, kupříkladu, antickému umění -důkazem budiž vyjádření z manifestu futurismu od Filippa Tommasa Marinettiho: „Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem…, řvoucí automobil, který jako by se řítil po kartáčových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky.“

 

-          Z výše uvedeného vyplývá další vlastnost italských futuristů, kteří kvitovali likvidaci uplynuvší světové kultury (příkladem je iniciativa, jejímž snem bylo vypálení paláce Louvre).

Stručný výtažek ze spektra myšlenkových pochodů prvních futuristů prozrazuje mnohé.  V prvé řadě lze z něj vycítit určitou míru hysterie a evidentního barbarství, které jsou prokázány apriorním a leckdy hrubiánským odmítnutím historie.  Netřeba se dále rozepisovat – již zde je zřejmé, že to, co se dnes považuje za futuristické, je avantgardním v jiném smyslu slova.  Pro nové umělecké myšlenky si proto dovoluji použít pojem NOVÝ FUTURISMUS.

Jako modelový příklad použijme propagační fotografie vize Numéro 9 firmy Citroën.  Karosářský projekt je zachycen v blízkosti ikonické architektury paláce Louvre (který byl terčem destruktivních idejí italských futuristů), čímž dochází k jedinečnému kontrastu.  Ten je však zároveň velmi citlivým projevem harmonie, kdy dochází k spolupráci avantgardního automobilu s významným muzeem.

Považuji za velmi důležité říci, že (leckdy násilná) integrace estetických myšlenek do pevně stanoveného směru s vnitřními mantinely je zbytečně omezující.  Takové počínání lze připodobnit k pomyslné svěrací kazajce, jež brání v myšlenkovém rozletu.  Proto mi dovolte, abych jen stručně a v nepatrných bodech nastínil mou představu o novém pojetí futurismu, který se jasně distancuje od futurismu starého:

 

-          Designéři jsou psychology 21. století.  Jejich činnost vyvolává v lidech emoce, které jsou transformovány do smělé a tvořivé práce každého z nás.  Design léčí, pomáhá a motivuje.

 

-          Jistý příklon k organickým tvarům včetně radikální transformace bydlení – lidská bytost 21. století se nespokojí se studeným betonem, vápnitými omítkami, šedivými fasádami a absencí přírodních materiálů. Do hry vstupují oblé prvky, přírodní materiály a snaha o maximální vzdušnost, jež evokuje velkolepost.

 

-          Automobilové karoserie tradičních podob lze považovat za symbol 20. století. Nový futurismus respektuje experimentátorství včetně hledání nových cest v křížení karosářských verzí, z čehož nezřídka vzejde unikát.  Výrazným způsobem promluví do hry modulární elektromobily.

 

Dalším bodem zalovme do oblasti hudby, která vyplouvá na povrch přímo z duše – stejně jako design a jakékoli jiné tvůrčí aktivity:

-          Zatímco futurismus první poloviny 20. století vytvořil podhoubí pro vznik hudebního žánru Techno (který ubíjí duši, jíž také zatěžuje zmatkem a podvědomou agresí), symfonií nového futurismu mohou být skladby a melodie inklinující k neurčitému směru New Age.  V libozvučných tónech je cítit emotivnost, touha konat velké skutky a tvůrčí smělost, převedená v jednotlivé sloky emotivních písní.

Jako ukázku použijme následující skladby.  První z nich je dalším doložením úcty k historii, která je v tomto případě upravena do soudobé podoby:

http://www.youtube.com/watch?v=sGHhQJDXxaY

Jako další projev hudební odnože nového futurismu cítím následovnou práci, jejíž klip byl natáčen v Praze:

http://www.youtube.com/watch?v=96i6eL-3F9E

Omluvte, prosím, poněkud delší rozsah dnešního článku.  Avšak povídání o novém futurismu zasluhuje mnohem delší text, jehož základ je čistým produktem snící a zároveň neklidné duše.

Jakub Sochor

Renault_Vel_Satis_Concept.jpg
Citroen_Karin.jpg
Mercedes-Benz_Biome.jpg
Museo_Enzo_Ferrari.jpg
Renault_Scenic_Concept.jpg
So 23. únor 2013, 06:47:41 CET
testarossa7
Stránku provozují Ing. Vlastimil Habarta cdcc@email.cz a designer Pavel Hušek.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one