.
1.jpg
2.jpg
3.png
4.png
6.png
7.png
8.png
09.png
9.png
10.png
11.png
5.png
Může být tramvaj uměleckým dílem,
výrazně ovlivňujícím ráz města?  
Tuto otázku si položil litevský designér Andrei Belyj,
v současné době žíjící a tvořící v Petrohradě.  

Na výsledek se můžete podívat sami:  
Velkoryse prosklená stylová ´krabice´ by městu Klaipeda,
ležícímu na pobřeží Baltského moře, sedla jistě jako šaty
krásné modelce nebo jako patina veteránskému vozu.


V tématech  TRAM-VLAKY  editor
futura brno (01).jpg
futura brno (02).jpg
futura brno (03).jpg
futura brno (04).jpg
futura brno (05).jpg
futura brno (06).jpg
futura brno (07).jpg
futura brno (08).jpg
futura brno (09).jpg
futura brno (10).jpg
futura brno (11).jpg
futura brno (12).jpg
futura brno (13).jpg
futura brno (14).jpg
futura brno (15).jpg
futura brno (16).jpg
Právě se ručičky hodin přehouply přes půlnoc
a nastal 1. duben ... tedy
APRÍÍÍL.
Město Brno mi nahrálo na smeč - ale posuďte sami.


V tématech
 TRAM-VLAKY  Pavel Hušek  
transpiral (01).jpg
transpiral (02).jpg
transpiral (03).jpg
transpiral (04).jpg
transpiral (05).jpg
transpiral (06).jpg
transpiral (07).jpg
transpiral (08).jpg
transpiral (09).jpg
transpiral (10).jpg
transpiral (11).jpg
transpiral (12).jpg
transpiral (13).jpg
transpiral (14).jpg
transpiral (15).jpg
transpiral (16).jpg
transpiral (17).jpg
transpiral (18).jpg
transpiral (19).jpg
transpiral (20).jpg
transpiral (21).jpg
transpiral (22).jpg
transpiral (23).jpg
transpiral (24).jpg
transpiral (25).jpg
transpiral (26).jpg
transpiral (27).jpg
transpiral (28).jpg
transpiral (29).jpg
transpiral (30).jpg
transpiral (31).jpg
transpiral (32).jpg
Designérská fantazie vidí věci neexistující, neviditelné
a jde někdy až na samou hranici možné/nemožné. 
Takové koncepty se nezabývají konstrukčním řešením
- jsou pouhým nápadem, který nezřídka ovlivňuje
inženýrské myšlení.

Zpráva o této "housenkové" tramvaji pochází z roku 2009,
později z roku 2011 a nyní v roce 2016 se jí zabýváme my. 


V tématech  TRAM - VLAKY  Pavel Hušek 
Russia R1 (01).jpg
Russia R1 (02).jpg
Russia R1 (03).jpg
Russia R1 (04).jpg
Russia R1 (05).jpg
Russia R1 (06).jpg
Russia R1 (07).jpg
Russia R1 (08).jpg
Russia R1 (09).jpg
Russia R1 (10).jpg
Russia R1 (11).jpg
Russia R1 (12).jpg
Russia R1 (13).jpg
Russia R1 (14).jpg
Russia R1 (15).jpg
Russia R1 (16).jpg
Russia R1 (17).jpg
Russia R1 (18).jpg
Russia R1 (19).jpg
Russia R1 (20).jpg
Russia R1 (21).jpg
Russia R1 (22).jpg
Russia R1 (23).jpg
Russia R1 (24).jpg
Russia R1 (25).jpg
Russia R1 (26).jpg
Russia R1 (27).jpg
Russia R1 (28).jpg
Russia R1 (29).jpg
Russia R1 (30).jpg
Russia R1 (31).jpg
Russia R1 (32).jpg
Russia R1 (33).jpg
Russia R1 (34).jpg
Russia R1 (35).jpg
Russia R1 (36).jpg
Russia R1 (37).jpg
Russia R1 (38).jpg
Russia R1 (39).jpg
Russia R1 (40).jpg
Nevím jak Vy, ale já vnímám design tramvaje ATOM
jako vizuálně násilnický akt v oblasti městské dopravy.
Rusové ho označují za inovativní, tedy novátorský design,
což mu nelze upřít.  Snad není jejich šéfdesigner posedlý
krystalovým sklem jako škodovácký Jozef Kabaň !
Výraz exteriéru tramvaje však vzbuzuje spíše strach. 


V tématech  TRAM - VLAKY  Pavel Hušek 
Tours T (01).jpg
Tours T (02).jpg
Tours T (03).jpg
Tours T (04).jpg
Tours T (05).jpg
Tours T (06).jpg
Tours T (07).jpg
Tours T (08).jpg
Tours T (09).jpg
Tours T (10).jpg
Tours T (11).jpg
Tours T (12).jpg
Tours T (13).jpg
Tours T (14).jpg
Tours T (15).jpg
Tours T (16).jpg
Tours T (17).jpg
Tours T (18).jpg
Tours T (19).jpg
Tours T (20).jpg
Tours T (21).jpg
Tours T (22).jpg
Tours T (23).jpg
Tours T (24).jpg
Tours T (25).jpg
Tours T (26).jpg
Tours T (27).jpg
Tours T (28).jpg
Tours T (29).jpg
Tours T (30).jpg
Tours T (31).jpg
Tours T (32).jpg
Tours T (34).jpg
Tours T (33).jpg
Tours T (35).jpg
Tours T (36).jpg
Tours T (37).jpg
Tours T (38).jpg
Tours T (39).jpg
Tours T (40).jpg
Tours T (41).jpg
Tours T (42).jpg
Tours T (43).jpg
Tours T (44).jpg
Tours T (45).jpg
Tours T (46).jpg
Tours T (47).jpg
Tours T (48).jpg
Tours T (49).jpg
Tours T (50).jpg
Tours T (51).jpg
Tours T (52).jpg
Tours T (53).jpg
Tours T (54).jpg
Tours T (55).jpg
Tours T (56).jpg
Tours T (57).jpg
Tours T (58).jpg
Tours T (59).jpg
Tours T (60).jpg
I když značně nezvyklý design, přesto je akceptovatelný.
Někde jsem četl ironický název
"městský dopravní touster".
Na nový obraz MHD v Tours si jeho občané zvyknou rychle.
Tramvajím nelze nepřiznat technicko estetický půvab. 


V tématech  TRAM - VLAKY  Pavel Hušek
Israel (01).jpg
Israel (02).jpg
Israel (03).jpg
Israel (04).jpg
Israel (05).jpg
Israel (06).jpg
Israel (08).jpg
Israel (07).jpg
Israel (10).jpg
Israel (11).jpg
Israel (14).jpg
Israel (13).jpg
Israel (15).jpg
Israel (12).jpg
Israel (09).jpg
Israel (16).jpg
Israel (17).jpg
Israel (18).jpg
Israel (19).jpg
Israel (20).jpg
Nemohu nevzpomenout dovolenou v Israeli v r. 1979 - 
- rok před narozením našeho syna Petera Daniele.
Navštívili jsme i Jerusalem, ale tramvaje si nepamatuji,
věnovali jsme pozornost pohnuté historii starého města 
a prošli proslulou
 Via dolorosa, cestu, kterou trpící Ježíš
pod vojenským dozorem nesl svůj kříž ke Golgatě.

Tento týden křesťané celého světa budou slavit Velikonoce,
tedy ukřižování Ježíše Krista ...
(dnes je 21.března 2016).
Náš CDCC není církevní, nýbrž designérské médium, 
proto zde prezentuji moderní tramvaje v Jerusalémě,
které i tam dotvářejí obraz města - jako všude na světě. 


V tématech  TRAM - VLAKY  Pavel Hušek 
student (01).jpg
student (02).jpg
student (03).jpg
student (04).jpg
student (05).jpg
student (06).jpg
student (07).jpg
student (08).jpg
student (09).jpg
student (10).jpg
student (11).jpg
student (12).jpg
student (13).jpg
student (14).jpg
student (15).jpg
student (16).jpg
student (17).jpg
student (18).jpg
student (19).jpg
student (20).jpg
student (21).jpg
student (22).jpg
student (23).jpg
student (24).jpg
Ke studentům jsem přidal ještě české design studio
a vítěze pařížské školy průmyslového designu
(z r.2006).
Texty jsou internetové projevy podepsaných autorů.


V tématech  TRAM - VLAKY  Pavel Hušek 
Reims (01).jpg
Reims (02).jpg
Reims (03).jpg
Reims (04).jpg
Reims (05).jpg
Reims (06).jpg
Reims (07).JPG
Reims (08).jpg
Reims (09).jpg
Reims (10).jpg
Reims (11).jpg
Reims (12).jpg
Reims (13).jpg
Reims (14).jpg
Reims (15).jpg
Reims (16).jpg
Reims (17).jpg
Reims (18).jpg
Reims (19).jpg
Reims (20).jpg
Reims (21).jpg
Reims (22).jpg
Reims (23).jpg
Reims (24).jpg
Reims (25).jpg
Reims (26).jpg
Reims (27).jpg
Reims (28).jpg
Reims (29).jpg
Reims (30).jpg
Reims (31).jpg
Reims (32).jpg
Reims (33).jpg
Reims (34).jpg
Reims (35).jpg
Reims (36).jpg
Reims (37).jpg
Reims (38).jpg
Reims (39).jpg
Reims (40).jpg
Reims (41).jpg
Reims (42).jpg
Reims (43).jpg
Reims (44).jpg
Reims (45).jpg
Reims (46).jpg
Reims (47).jpg
Reims (48).jpg
Reims (49).jpg
Reims (50).jpg
Reims (51).jpg
Reims (52).jpg
Reims (53).jpg
Reims (54).jpg
Reims (55).jpg
Reims (56).jpg
Reims (57).jpg
Reims (58).jpg
Reims (59).jpg
Reims (60).jpg
Reims (61).jpg
Reims (62).jpg
Reims (63).jpg
Reims (64).jpg
Reims (65).jpg
Reims (66).jpg
Reims (67).jpg
Reims (68).jpg
V Remeši se rozhodli pro barevnost jejich tramvají,
v Praze zůstáváme spíše věrni tradiční dvoubarevnosti - 
pouze reklamy na bocích svítí velkoplošnou barevností.

Tvar tramvaje pohnul francouzským uměleckým podhoubím
 ... a už jsou na světě expresivně atraktivní
 malířská díla.

Nás designéry bude též zajímat vývoj čelního zasklení 
parabolického obrysu ... někdy je vypouklé-
konvexní, 
někdy 
ploché, a na transportním snímku dokonce
i propadlé-konkávní.  Je tu zřejmá pečlivost designu !!

Z praxe víme, že ploché zasklení vypadá staticky tupě,
proto se mu dává oblý-sférický obrys.
 

Nejen české tramvaje dobývají svět - je mnoho výrobců
atraktivních tramvají po celém světě.  
O to více nás těší exportní úspěchy českých tramvají !! 


V tématech  TRAM - VLAKY  Pavel Hušek 
01_text.jpg
02_text.jpg
03_text.jpg
04_text.jpg
05_T3.jpg
06_14T.jpg
07_15T.jpg
08_15T+.jpg
09_China hydrogen.jpg
10_China hydrogen.jpg
11_China hydrogen.jpg
12_China hydrogen.jpg
13_China hydrogen.jpg
14_ Čína CSR.jpg
19_ Riga 1.jpg
20_ Riga 2.jpg
15_SK.jpg
16_SK.jpg
17_SK.jpg
18_SK.jpg
21_Tur-Konya.jpg
22_Tur-Konya.jpg
23_Hungary.jpg
24_Hungary.jpg
25_USA.jpg
26_USA.jpg
27_USA.jpg
28_USA.jpg
29_USA.jpg
30_USA.jpg
31_USA.jpg
32_USA.jpg
33_Olomouc.jpg
34_aku.jpg
35_aku.jpg
36_aku.jpg
NO  COMMENT ... vše je vepsáno v obrázcích.

V tématech  TRAM - VLAKY  Pavel Hušek 
EVO 1 a 2_01.jpg
EVO 1 a 2_02.jpg
EVO 1 a 2_03.jpg
EVO 1 a 2_04.jpg
EVO 1 a 2_05.jpg
EVO 1 a 2_06.jpg
EVO 1 a 2_07.jpg
EVO 1 a 2_08.jpg
EVO 1 a 2_09.jpg
EVO 1 a 2_10.jpg
EVO 1 a 2_11.jpg
EVO 1 a 2_12.jpg
EVO 1 a 2_13.jpg
EVO 1 a 2_14.jpg
EVO 1 a 2_15.jpg
EVO 1 a 2_16.jpg
EVO 1 a 2_17.jpg
EVO 1 a 2_18.jpg
EVO 1 a 2_19.jpg
EVO 1 a 2_20.jpg
EVO 1 a 2_21.jpg
EVO 1 a 2_22.jpg
EVO 1 a 2_23.jpg
EVO 1 a 2_24.jpg
EVO 1 a 2_25.jpg
EVO 1 a 2_26.jpg
EVO 1 a 2_27.jpg
EVO 1 a 2_28.jpg
EVO 1 a 2_29.jpg
EVO 1 a 2_30.jpg
EVO 1 a 2_31.jpg
EVO 1 a 2_32.jpg
EVO 1 a 2_33.jpg
EVO 1 a 2_34.jpg
EVO 1 a 2_35.jpg
EVO 1 a 2_36.jpg
EVO 1 a 2_37.jpg
EVO 1 a 2_38.jpg
EVO 1 a 2_39.jpg
EVO 1 a 2_40.jpg
To je tak málo tramvajových typů v Praze ? 
Domníval jsem se, že T15, které překonaly T14 Porsche,
budou dobrou základnou i pro krátké verze !  
Přečetl jsem si jeden lobistický mediální komentář,
který vyslovil skvělou logickou úvahu, že totiž EVO 1
je asi o třetinu levnější než T15, protože je menší. 
Výtvarně technický progresivní výtvor T15 autor slov
však vyzvednout neuměl, neboť ho vjemově necítil 
podobně jako vnímá Santa Claus mořské chobotnice. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/314192-bez-komentare-nizkopodlazni-jednovozova-tramvaj-evo-1/

Ve vší úctě k designovému výkonu na EVO 1 
vnímám "Evičku" spíše jako nízkopodlažní provedení T3
od maestra Františka Kardause, který tím kdysi vytvořil 
legendární a pro Prahu neodmyslitelný tvar tramvaje

(i trolejbusu a T 603 ještě před soudr. prof. Kovářem).

​Technika se umí estetice poddat jako muž půvabné ženě. 

Podobně T15 architekta Patrika Kotase nese v sobě punc 
výtvarně-technického výrazu, hodného hlavního města. 

Tento punc stálé výtvarné hodnoty mělo v sobě i dílo
architekta Jana Kaplického, jehož "chobotnice" na Letné
by Praze byla dalším vizuálním projevem kontinuální 
umělecké tvořivosti historického univerzitního hl. města
českého království a dále různobarevného´královstvíčka´.

Cítím to za mistra Jana Kaplického asi tak jako v této parafrázi:
"Ej, vezu návrh z dálky sem - Jan dál a dál si v zlosti svojí vede -
a takovouhle peluň mi z ní svede ta velebená česká zem.
To že je krásy vjem ?.. tenhle kvas !.. vždyť křiví ústa, láme vaz.
To
česká duše, zprvu trpká zdá se, občas projeví se v plné kráse
a dědictví až po smrti svých 
velikánů, myslitelů, tvůrců,
umí výměnou soch, staveb i dynamických, jízdoletících tvarů 
uctít hudebními díly Smetany, Dvořáka, Fibicha a dalších mistrů  

... no aspoň to ! 
K tvarovému porovnání tomuto příspěvku předchází 
ne nezajímavá ruská designová verze české T3.

V tématech  TRAM - VLAKY  Pavel Hušek
1
Stránku provozují Ing. Vlastimil Habarta cdcc@email.cz a designer Pavel Hušek.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one